பஃப் பேஸ்ட்ரி

1576033401

பஃப் பேஸ்ட்ரி

மிருதுவானது பைன் டவரின் சிறப்பியல்புகள்,

பலவகையான கொட்டைகள் அவற்றுள் குறுக்கிட்டு,

மற்றும் ஒரு தெளிவான படிநிலை.மிருதுவான அடுக்கு கேக் கொண்ட வெள்ளை சாக்லேட்,

பணக்கார சாக்லேட்டின் முதல் சுவை, மற்றும் கேக், சரியான இனிப்பு.

1576033420770209

இந்த உணவை உற்பத்தி செய்வதற்கான இயந்திரங்கள்


இடுகை நேரம்: பிப்ரவரி-05-2021