នំប៉ាវ

1576033401

នំប៉ាវ

Crisp គឺជាលក្ខណៈរបស់ Pine Tower ។

គ្រាប់ជាច្រើនដែលលាយបញ្ចូលគ្នារវាងពួកវា

និងឋានានុក្រមច្បាស់លាស់។សូកូឡាពណ៌សជាមួយនំស្រទាប់ស្រួយ,

រសជាតិដំបូងនៃសូកូឡាដ៏សម្បូរបែប និងនំខេក ផ្អែមល្មម។

1576033420770209

គ្រឿងម៉ាស៊ីនសម្រាប់ផលិតអាហារនេះ។


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១