పఫ్ పేస్ట్రీ

1576033401

పఫ్ పేస్ట్రీ

క్రిస్ప్ అనేది పైన్ టవర్ యొక్క లక్షణాలు,

వాటి మధ్య అనేక రకాల గింజలు కలుస్తాయి,

మరియు స్పష్టమైన సోపానక్రమం.స్ఫుటమైన లేయర్ కేక్‌తో వైట్ చాక్లెట్,

రిచ్ చాక్లెట్ స్వీట్ యొక్క మొదటి రుచి, మరియు కేక్, సరిగ్గా తీపి.

1576033420770209

ఈ ఆహారాన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి యంత్రాలు


పోస్ట్ సమయం: ఫిబ్రవరి-05-2021