પફ પેસ્ટ્રી

1576033401

પફ પેસ્ટ્રી

ચપળ એ પાઈન ટાવરની લાક્ષણિકતાઓ છે,

તેમની વચ્ચે વિખરાયેલા વિવિધ બદામ,

અને સ્પષ્ટ વંશવેલો.ક્રિસ્પ લેયર કેક સાથે સફેદ ચોકલેટ,

સમૃદ્ધ ચોકલેટ મીઠી, અને કેકનો પ્રથમ સ્વાદ, મીઠી બરાબર.

1576033420770209

આ ખોરાકના ઉત્પાદન માટે મશીનરી


પોસ્ટ સમય: ફેબ્રુઆરી-05-2021