சப்பாத்தி உற்பத்தி வரி இயந்திரம் CPE-800

  • சப்பாத்தி உற்பத்தி வரி இயந்திரம் CPE-800

    சப்பாத்தி உற்பத்தி வரி இயந்திரம் CPE-800

    சப்பாத்தி (ஆல்ட். சப்பாத்தி, சப்பாத்தி, சப்பாத்தி, ரொட்டி, ரோட்லி, சபாத்தி, ஷபாத்தி, புல்கா & (மாலத்தீவில்) ரோஷி என்றும் அழைக்கப்படும், புளிப்பில்லாத தட்டையான ரொட்டி ஆகும், இது இந்திய துணைக் கண்டத்தில் இருந்து உருவாகிறது , இலங்கை, கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா, அரேபிய தீபகற்பம் & கரீபியன் மாதிரி எண்: CPE-800 உற்பத்தித் திறனுக்கு ஏற்றது 6 முதல் 12 அங்குல சப்பாத்திக்கு 10,000-3,600pcs/hr.