نان باگت

1576035741

نان باگت

دستور تهیه باگت بسیار ساده است و فقط از چهار ماده اصلی استفاده می کند: آرد، آب، نمک و مخمر.

بدون شکر، بدون شیر خشک، بدون یا تقریبا بدون روغن.آرد گندم سفید نشده و فاقد مواد نگهدارنده است.

از نظر شکل نیز مقرر شده است که اریب باید دارای 5 ترک باشد تا استاندارد باشد.

ماکرون رئیس جمهور فرانسه حمایت خود را از نان باگت سنتی فرانسوی "باگت" برای ثبت نام در فهرست میراث فرهنگی ناملموس بشریت در سازمان ملل ابراز کرد.

1576036617405649

ماشین آلات تولید این غذا


زمان ارسال: فوریه-05-2021