دستگاه خط تولید Lavash CPE-400

  • دستگاه خط تولید Lavash CPE-400

    دستگاه خط تولید Lavash CPE-400

    لواش یک نان مسطح نازک است که معمولاً به صورت خمیرمایه تهیه می شود و به طور سنتی در تنور (تنیر) یا روی سجاده پخته می شود و در غذاهای قفقاز جنوبی ، آسیای غربی و مناطق اطراف دریای خزر مشترک است. لاواش یکی از گسترده ترین انواع نان در ارمنستان ، آذربایجان ، ایران و ترکیه. شماره مدل: CPE-400 قابل تهیه برای ظرفیت تولید 9،00 قطعه در ساعت برای لواش 6 تا 12 اینچی.