ഓട്ടോമാറ്റിക് ലാച്ച പരാത്ത പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ

 • ലാച പരത പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ മെഷീൻ CPE-3368

  ലാച പരത പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ മെഷീൻ CPE-3368

  ആധുനിക രാജ്യങ്ങളായ ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക, പാകിസ്ഥാൻ, നേപ്പാൾ, ബംഗ്ലാദേശ്, മാലിദ്വീപ്, മ്യാൻമർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഗോതമ്പ് പരമ്പരാഗതമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഒരു ലേയേർഡ് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രെഡാണ് ലാച്ച പരാത്ത.പരാട്ട്, ആട്ട എന്നീ പദങ്ങളുടെ സംയോജനമാണ് പരാത, ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പാകം ചെയ്ത മാവിൻ്റെ പാളികൾ എന്നാണ്.ഇതര അക്ഷരവിന്യാസങ്ങളിലും പേരുകളിലും പറന്ത, പരുന്ത, പ്രോന്ത, പരോന്ത, പരോന്തി, പൊറോട്ട, പാലട, പൊറോട്ട, ഫൊറോത എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

 • ലാച പരത പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ മെഷീൻ CPE-3268

  ലാച പരത പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ മെഷീൻ CPE-3268

  ആധുനിക രാജ്യങ്ങളായ ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക, പാകിസ്ഥാൻ, നേപ്പാൾ, ബംഗ്ലാദേശ്, മാലിദ്വീപ്, മ്യാൻമർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഗോതമ്പ് പരമ്പരാഗതമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഒരു ലേയേർഡ് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രെഡാണ് ലാച്ച പരാത്ത.പരാട്ട്, ആട്ട എന്നീ പദങ്ങളുടെ സംയോജനമാണ് പരാത, ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പാകം ചെയ്ത മാവിൻ്റെ പാളികൾ എന്നാണ്.ഇതര അക്ഷരവിന്യാസങ്ങളിലും പേരുകളിലും പറന്ത, പരുന്ത, പ്രോന്ത, പരോന്ത, പരോന്തി, പൊറോട്ട, പാലട, പൊറോട്ട, ഫൊറോത എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

 • റൊട്ടി കനൈ പരത പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ മെഷീൻ CPE-3000L

  റൊട്ടി കനൈ പരത പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ മെഷീൻ CPE-3000L

  ബ്രൂണെ, ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്വാധീനമുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ബ്രെഡ് വിഭവമാണ് റൊട്ടി കനായ് അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടി ചെനൈ, റൊട്ടി ചൂരൽ, റൊട്ടി പ്രാത എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.മലേഷ്യയിലെ പ്രശസ്തമായ പ്രഭാതഭക്ഷണവും ലഘുഭക്ഷണ വിഭവവുമാണ് റൊട്ടി കനൈ, മലേഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ പാചകരീതിയുടെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഉദാഹരണങ്ങളിലൊന്നാണ്.ചെൻപിൻ CPE-3000L പരാത്ത പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ ലെയേർഡ് റൊട്ടി കനൈ പരാത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നു.

 • പരത അമർത്തി ചിത്രീകരിക്കുന്ന യന്ത്രം CPE-788B

  പരത അമർത്തി ചിത്രീകരിക്കുന്ന യന്ത്രം CPE-788B

  ശീതീകരിച്ച പറാത്തയ്ക്കും മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ഫ്രോസൺ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രെഡിനും ചെൻപിൻ പരാത്ത അമർത്തലും ചിത്രീകരണ യന്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു.അതിൻ്റെ ശേഷി 3,200pcs/hr ആണ്.യാന്ത്രികവും പ്രവർത്തിക്കാൻ എളുപ്പവുമാണ്.സിപിഇ-3268, സിപിഇ-3000 എൽ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച പരാത്ത കുഴെച്ച ബോൾ ശേഷം അത് അമർത്തുന്നതിനും ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനുമായി ഈ സിപിഇ-788 ബിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു.