ലവാഷ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ മെഷീൻ CPE-400

  • ലവാഷ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ മെഷീൻ CPE-400

    ലവാഷ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ മെഷീൻ CPE-400

    ലവാഷ് സാധാരണയായി പുളിപ്പിച്ചതും പരമ്പരാഗതമായി തന്തൂരിലോ (ടോണിറിലോ) സജ്ജിലോ ചുട്ടുപഴുപ്പിക്കപ്പെടുകയും ദക്ഷിണ കോക്കസസ്, പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യ, കാസ്പിയൻ കടലിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പാചകരീതികളിൽ സാധാരണമാണ്. അർമേനിയ, അസർബൈജാൻ, ഇറാൻ, തുർക്കി എന്നിവിടങ്ങളിൽ അപ്പം.മോഡൽ നമ്പർ: CPE-400 ഉൽപ്പാദന ശേഷി 9,00pcs/hr 6 മുതൽ 12 ഇഞ്ച് ലാവാഷിന് അനുയോജ്യമാണ്.