ලවාෂ් නිෂ්පාදන රේඛා යන්ත්‍රය CPE-400

  • ලවාෂ් නිෂ්පාදන රේඛා යන්ත්‍රය CPE-400

    ලවාෂ් නිෂ්පාදන රේඛා යන්ත්‍රය CPE-400

    ලවාෂ් යනු සාමාන්‍යයෙන් මුහුන් සහිත තුනී පැතලි පාන් වර්ගයකි, සාම්ප්‍රදායිකව තාන්ඩූර් (ටොනිර්) හෝ සජ් මත පුලුස්සනු ලබන අතර දකුණු කොකේසස්, බටහිර ආසියාවේ සහ කැස්පියන් මුහුද අවට ප්‍රදේශවල ආහාර වලට පොදු වේ. ලවාෂ් යනු වඩාත් පුළුල් ලෙස පැතිර ඇති වර්ගයකි ආර්මේනියාව, අසර්බයිජානය, ඉරානය සහ තුර්කියේ පාන්. ආදර්ශ අංකය: අඟල් 6 සිට 12 දක්වා නිෂ්පාදන ධාරිතාව සඳහා පැයට 9,00pcs / CPE-400 සුදුසුය.