ചപ്പാത്തി പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ മെഷീൻ CPE-620

  • ചപ്പാത്തി പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ മെഷീൻ CPE-620

    ചപ്പാത്തി പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ മെഷീൻ CPE-620

    ചപ്പാത്തി (ചപ്പാത്തി, ചപ്പാത്തി, ചപ്പാത്തി, & റൊട്ടി, റോട്ലി, സഫാത്തി, ഷബാത്തി, ഫുൽക്ക & (മാലദ്വീപിൽ) റോഷി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ, നേപ്പാൾ, ബംഗ്ലാദേശ്, പാകിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന പുളിപ്പില്ലാത്ത ഫ്ലാറ്റ് ബ്രെഡാണ്. ശ്രീലങ്ക, ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക, അറേബ്യൻ പെനിൻസുല & കരീബിയൻ മോഡൽ നമ്പർ: CPE-620 6 മുതൽ 10 ഇഞ്ച് ചപ്പാത്തിക്ക് 8,100-3,600pcs/hr.