CPE-3268 Lacha Paratha өндүрүш линиясы машинасы

  • Lacha Paratha Production Line Machine CPE-3268

    Lacha Paratha Production Line Machine CPE-3268

    Лача Паратха - бул Индия субконтинентинде таралган катмарлуу жалпак нан, азыркы Индия, Шри-Ланка, Пакистан, Непал, Бангладеш, Мальдив жана Мьянма элдеринде таралган, мында буудай салттуу негизги тамак болуп саналат.Паратха — парат жана атта деген сөздөрдүн кошулмасы, ал түзмө-түз бышырылган камырдын катмарларын билдирет.Альтернативдик жазуулар жана аттар паранта, параунта, пронта, паронтай, паронти, порота, палата, порота, форота кирет.