CPE-3368 Lacha Paratha өндүрүш линиясы машинасы

  • Lacha Paratha Production Line Machine CPE-3368

    Lacha Paratha Production Line Machine CPE-3368

    Лача Паратха - бул Индия субконтинентинде таралган катмарлуу жалпак нан, Индиянын, Шри-Ланканын, Пакистандын, Непалдын, Бангладештин, Мальдивдердин жана Мьянманын азыркы элдеринде таралган, мында буудай салттуу негизги тамак болуп саналат.Паратха — парат жана атта деген сөздөрдүн кошулмасы, ал түзмө-түз бышырылган камырдын катмарларын билдирет.Альтернативдик жазуулар жана ысымдар паранта, параунта, пронта, паронтай, паронти, порота, палата, порота, форота кирет.