स्वयंचलित पाई आणि क्विश उत्पादन लाइन

  • पाई आणि क्विचे उत्पादन लाइन मशीन

    पाई आणि क्विचे उत्पादन लाइन मशीन

    ही ओळ मल्टीफंक्शनल आहे. हे kindपल पाई, तारो पाई, रीड बीन पाई, क्विच पाई अशा विविध प्रकारचे पाई बनवू शकते. त्याने कणकेच्या चादरीच्या लांबीच्या अनेक पट्ट्या कापल्या. भरणे प्रत्येक दुसर्‍या पट्टीवर ठेवले जाते. दुसर्‍याच्या वर एक पट्टी ठेवण्यासाठी कोणत्याही टोबोगनची आवश्यकता नाही. सँडविच पाईची दुसरी पट्टी आपोआप समान उत्पादन ओळीने बनविली जाते. पट्ट्या नंतर क्रॉस कट किंवा आकारात मुद्रांकित केल्या जातात.