ਗੋਲ ਕਰੀਪ

1576028914 ਹੈ

ਗੋਲ ਕਰੀਪ

    ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦੀ ਫਿਲਿੰਗ 'ਤੇ ਆਮਲੇਟ ਰੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਸ਼ਤਾ,

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ.

1576028744966830
1576028902911408

ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ


ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਫਰਵਰੀ-05-2021