Dây chuyền sản xuất bánh Tortilla CPE-800

  • Dây chuyền sản xuất bánh Tortilla CPE-800

    Dây chuyền sản xuất bánh Tortilla CPE-800

    Bánh bột mì đã được sản xuất trong nhiều thế kỷ và trở nên phổ biến trên toàn cầu.Theo truyền thống, bánh ngô được tiêu thụ vào ngày nướng bánh.Do đó, nhu cầu về dây chuyền sản xuất bánh tortilla công suất cao đã tăng lên.Do đó, dây chuyền bánh tortilla tự động ChenPin Model No: CPE-800 phù hợp với công suất sản xuất 10.000-3.600 chiếc/giờ đối với bánh tortilla 6 đến 12 inch.