Dây chuyền sản xuất bánh trứng

  • Dây chuyền sản xuất bánh trứng

    Dây chuyền sản xuất bánh trứng

    Dây chuyền sản xuất máy cán bột được sử dụng để làm các loại bánh ngọt nhiều lớp như bánh phồng, bánh ngọt, bánh palmier, baklava, trứng trat, v.v. Năng lực sản xuất cao hơn nên phù hợp với các ngành sản xuất thực phẩm.