Stroj za proizvodnju lavaša CPE-620

  • Stroj za proizvodnju lavaša CPE-620

    Stroj za proizvodnju lavaša CPE-620

    Lavaš je tanki somun koji se obično dizao, tradicionalno se peče u tandooru (tonir) ili na sajju, a uobičajen je u kuhinjama južnog Kavkaza, zapadne Azije i područja oko Kaspijskog jezera. Lavaš je jedna od najraširenijih vrsta kruha u Armeniji, Azerbajdžanu, Iranu i Turskoj.Broj modela: CPE-620 pogodan za proizvodni kapacitet 8100-3600 kom/h za Lavash od 6 do 10 inča.